Abhidhamma - Pitaka

Abhidhamma - Pitaka
Jedna od tri većine. dijelovi Buddhe kanona zajedno sa Sutta Pitakom i Vinaya-Pitakom (vidi Tipitaka). NL Zhukovskaya Budizam. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I. Kornev. 1992.
jedna od tri većine. dijelovi Buddhe kanona zajedno sa Sutta Pitakom i Vinaya-Pitakom (vidi Tipitaka). NL Zhukovskaya


Budizam. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I. Kornev. 1992.