Ajanta

Ajanta
- (. Indija Cent) kompleks spiljskih hramova u Špiljski hramovi planine na platou Deccan, započeo je u 2. stoljeću. Prije Krista. e. - 7 inča. br. e. Ovdje je bilo 27 stambenih špilja, u nekim su bili sačuvani buddhe. freske i kipovi vezani za 6. stoljeće
- (. Indija Cent) kompleks spiljskih hramova u Špiljski hramovi planine na platou Deccan, započeo je u 2. stoljeću. Prije Krista. e. - 7 inča. br. e. Ovdje je bilo 27 stambenih špilja, u nekim su bili sačuvani buddhe. freske i kipovi vezani za 6. stoljeće