Agon-shu

Agon-shu
- Jedan od najvažnijih. popularni tzv. nove religije Japana, usredotočujući se na religiju. fundamentalizam, misticizam, poremećaj. vrste magije. Osnovan je 1978. godine Kiriyama Yasuo, sljedbenik ezoterija. Budistička škola Shingon-shu. Kombinira propovi
- jedan od najvažnijih. popularni tzv. nove religije Japana, usredotočujući se na religiju. fundamentalizam, misticizam, poremećaj. vrste magije. Osnovan je 1978. godine Kiriyama Yasuo, sljedbenik ezoterija. Budistička škola Shingon-shu. Kombinira propovi