Amaravati

Amaravati
- Mjesto u blizini Madrasa (Indija), gdje se čuvaju uzorci buddha. umjetnost 2 in. Prije Krista. e. - 3 inča. br. e. (reljefi na ogradi i podnožju stupa). Umjetnost A. je sinteza sjetve. i South Ind. skulptura, za koju se karakterizira izražena ekspresija
- mjesto u blizini Madrasa (Indija), gdje se čuvaju uzorci buddha. umjetnost 2 in. Prije Krista. e. - 3 inča. br. e. (reljefi na ogradi i podnožju stupa). Umjetnost A. je sinteza sjetve. i South Ind. skulptura, za koju se karakterizira izražena ekspresija