Ananda

Ananda
- Rođak princa Gautame i njegov omiljeni učenik, za ing je u pratnji Bude kao sluga za 45 godina. Nakon smrti Bude s riječima Skup učenja je sastavio - Sutta Pitaka - VI Kornev budizma. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I. Kornev. 1992.
- rođak princa Gautame i njegov omiljeni učenik, za ing je u pratnji Bude kao sluga za 45 godina. Nakon smrti Bude s riječima Skup učenja je sastavio - Sutta Pitaka - VI Kornev

budizma. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I.