Aparashaila

Aparashaila
(Inače Aparaseliyya, Mahavanaseliyya, .. sanskrtu, u tradiciji Bude - „one u- smjestio na zapadnoj Mountain”) - podshkola chaytiki. A. formira cca. 2 in. Prije Krista. e. kao rezultat manjih razlika u predmetima koji su se pojavili u zajednici sljedbenici redovnika Mahadeva. Općenito, stavovi A. sljedbenika podudaraju se s poučavanjem i kultom majčine škole.
(inače Aparaseliyya, Mahavanaseliyya, .. sanskrtu, u tradiciji Bude - „one u- smjestio na zapadnoj Mountain”) - podshkola chaytiki. A. formira cca. 2 in. Prije Krista. e. kao rezultat manjih razlika u predmetima koji su se pojavili u zajednici sljedbenici redovnika Mahadeva. Općenito, stavovi A. sljedbenika podudaraju se s poučavanjem i kultom majčine škole. Vinaya-Pitaka tekstovi imali su sveto značenje za njih. A. Razdoblje cvjetanja pada na dinastijama Satavahanov (2 pr -...... 2 AD) i Iksvaku (3 NE ...). U ovom trenutku, duhovni centri škola u Amaravati, Ghantashale, Allure, Kanheri, Nagardzhunikonde. A. je postojao do kraja. 7. stoljeće. br. e. - L. R. Furtseva

Budizam. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I. Kornev. 1992.