As-behem

As-behem
- Drevno naselje na dolini Chui na sjeveru. Kyrgyziju, istočno od grada Frunze, gdje su iskopana dva Buda. kompleks hrama 6-8 stoljeća. Prva je bila pravokutna konstrukcija u planu s velikim interijerom. dvorište, skupina soba na ulazu i skupina kultnih z
- drevno naselje na dolini Chui na sjeveru. Kyrgyziju, istočno od grada Frunze, gdje su iskopana dva Buda. kompleks hrama 6-8 stoljeća. Prva je bila pravokutna konstrukcija u planu s velikim interijerom. dvorište, skupina soba na ulazu i skupina kultnih z