Globalna dodjela

Globalna dodjela
Zahtjevi koncesije, u kojem je prenositelj prava na sklapanje ugovora odbacuje sve sadašnje i buduće zahtjeve za prodaju nekretnina ili pojedinih radnji kako bi se osiguralo da bankovnog kredita. Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.
zahtjevi koncesije, u kojem je prenositelj prava na sklapanje ugovora odbacuje sve sadašnje i buduće zahtjeve za prodaju nekretnina ili pojedinih radnji kako bi se osiguralo da bankovnog kredita.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.