Ashvaghosha

Ashvaghosha
(Oko 80 - 150) - ind. filozof i pjesnik. Smatrao se najvećim pjesnikom Indije prije Kalidase (5. st.) I ocem Skt. drama. Rođen je u obitelji brahmana i zavjetovao je religijom brahma, a zatim se pretvorio u budizam. Među onima koje mu pripisuju op. rasprava "Mahayanashraddhotpada - shastra" ( "Buđenje Mahayana vjere"), poznata pjesma "Buddha-Carita" ( "The Life of Buddha") i "Mahalankara" ( "Knjiga Glory").
(oko 80 - 150) - ind. filozof i pjesnik. Smatrao se najvećim pjesnikom Indije prije Kalidase (5. st.) I ocem Skt. drama. Rođen je u obitelji brahmana i zavjetovao je religijom brahma, a zatim se pretvorio u budizam. Među onima koje mu pripisuju op. rasprava "Mahayanashraddhotpada - shastra" ( "Buđenje Mahayana vjere"), poznata pjesma "Buddha-Carita" ( "The Life of Buddha") i "Mahalankara" ( "Knjiga Glory"). - N.A. Kanaeva

Budizam. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I. Kornev. 1992.