Atman

Atman
(SKT.), Atta (Pali) - slova „apsolutni duh”, „Više Ja”, „svjetski duša”, „Vrhovni Stvarnost”, „apsolutna stvarnost "," Ja "- jedan od glavnih. kategorije brahmana. S t sp. predstavnici Brahmanical filozofskih škola, svaka osoba je dio višu stvarnost, tako da osobno „ja” i svijet „ja” su identične. Budisti su uvijek odbacili koncept A.
(SKT.), Atta (Pali) - slova „apsolutni duh”, „Više Ja”, „svjetski duša”, „Vrhovni Stvarnost”, „apsolutna stvarnost "," Ja "- jedan od glavnih. kategorije brahmana. S t sp. predstavnici Brahmanical filozofskih škola, svaka osoba je dio višu stvarnost, tako da osobno „ja” i svijet „ja” su identične. Budisti su uvijek odbacili koncept A.. - N. A. Kanaeva.

Budizam. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I. Kornev. 1992.