Airtam

Airtam
- Trakt na desnoj obali Amu Darja rijeke, 10 km istočno od grada Termez, na jugu Uzbekistana, s ostacima antičkog naselja. Tu se nalaze dva Buda. kompleks Kushanskog vremena (2-4 stoljeća). Prvi kompleks je smješten na brežuljku, okružen ostacima zidina,
- trakt na desnoj obali Amu Darja rijeke, 10 km istočno od grada Termez, na jugu Uzbekistana, s ostacima antičkog naselja. Tu se nalaze dva Buda. kompleks Kushanskog vremena (2-4 stoljeća). Prvi kompleks je smješten na brežuljku, okružen ostacima zidina,