Baychzhan

Baychzhan
Huaihai (720-814) - kita redovnik Chan škola, studentski Daoi živjeli na gori Baychzhanschan (. Sada Jiangxi Province) Prema predaji, bio je osnivač prve nezavisne Chan samostana ga daleko ..... to se pripisuje autorstvo Chan samostan povelju „Čista Baychzhana pravila” (Baychzhan tsiiguy), što se smatra model za kasnije Chan Povelje od posebne važnosti u prilogu B.
Huaihai (720-814) - kita redovnik Chan škola, studentski Daoi živjeli na gori Baychzhanschan (. Sada Jiangxi Province) Prema predaji, bio je osnivač prve nezavisne Chan samostana ga daleko ..... to se pripisuje autorstvo Chan samostan povelju „Čista Baychzhana pravila” (Baychzhan tsiiguy), što se smatra model za kasnije Chan Povelje od posebne važnosti u prilogu B. x potrebno fizich posao za sve redovnike proglašen B. nadaleko poznat princip ...... „dan bez rad - dan bez hrane. "- AM Kabanov

Budizam, rječnik - M .: Republika bljesak, NL Zhukovskaja, VI Kornev 1992.