Baiyun-Tsung

Baiyun-Tsung
(Kit - White Cloud School) - jedna od škola u kitu. Budizam Huayan-tsung. Utemeljio ga je redovnik Kun Qingjue (1043. - 1121.) i dobio je ime po svom prebivalištu Baiyun-an u pokrajini Hangzhou. Tsingjue je podijelio nered. tijek u budizmu u deset kategorija, od kojih je najviša proglašena "kočijom Buddhe".
(kit - White Cloud School) - jedna od škola u kitu. Budizam Huayan-tsung. Utemeljio ga je redovnik Kun Qingjue (1043. - 1121.) i dobio je ime po svom prebivalištu Baiyun-an u pokrajini Hangzhou. Tsingjue je podijelio nered. tijek u budizmu u deset kategorija, od kojih je najviša proglašena "kočijom Buddhe". Samo "kočija Buddha", kojoj je pripadala škola Huai'an, proglašena je "iznenadnim poučavanjem", a devet nižih pravaca smatralo se "postupnim učenjem"; drugih buddha. škole, a posebno Ch'an, oštro su kritizirane. Istovremeno, Tsinjue je branio načelo "jedinstva triju učenja" (budizam, taoizam i konfucijanstvo). Sljedbenici B. -c. nije primio redovnika. tonsura, ali gotovo je vodio polumonasa. način života. Po prvi puta B.-. car je zabranjen. dekretom 1202., koji je kasnije izdan u više navrata prema njezinim uredbama. - AM Kabanov

Budizam. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I. Kornev. 1992.