BAYCHZHAN Huaihai

BAYCHZHAN Huaihai
(720-814) -... Kit redovnik Chan škola, studentski Daoi živjeli na gori Baychzhanschan (. sovr provinciji Jiangxi) Prema predaji, bio je osnivač prve nezavisne Chan samostana je to .. to se pripisuje autorstvo Chan samostan povelju „Čista Baychzhana pravila” (Baychzhan tsiiguy), što se smatra model za kasnije Chan Povelje od posebne važnosti u prilogu B.
(720-814) -... kit redovnik Chan škola, studentski Daoi živjeli na gori Baychzhanschan (. sovr provinciji Jiangxi) Prema predaji, bio je osnivač prve nezavisne Chan samostana je to .. to se pripisuje autorstvo Chan samostan povelju „Čista Baychzhana pravila” (Baychzhan tsiiguy), što se smatra model za kasnije Chan Povelje od posebne važnosti u prilogu B. x potrebno fizich posao za sve redovnike proglašen B. nadaleko poznat princip ...... „dan bez rad - dan bez hrane, „Kabanov AM

. <- 1 ->


budizam rječnik - .. M. : Republika, NL Zhukovskaja, VI Kornev 1992.