Balagat pokret

Balagat pokret
- Utvrđeni pojam u znanstvenoj literaturi pogrešan je izraz za kretanje u bušilici. Lamaizam, koji je nastao na početku. 20 centa. na inicijativu Lame Kizhinginsky datsana Lubsan Samdzn Tsydenova (1842-1920) i hambo-lama tib. Samostan Gumbuma Jayaks-gegen
- utvrđeni pojam u znanstvenoj literaturi pogrešan je izraz za kretanje u bušilici. Lamaizam, koji je nastao na početku. 20 centa. na inicijativu Lame Kizhinginsky datsana Lubsan Samdzn Tsydenova (1842-1920) i hambo-lama tib. Samostan Gumbuma Jayaks-gegen