Glavni propovijed

Glavni propovijed
- (Kineski benmen, japanski hommon ..) - posljednjih 14 poglavlja sutra u do-ryh, prema dva dijela podjele Lotos Sutre, usvojen u školama Tiantai-Tsung (Tendai-shu), Ničiren i njihove grane, otkriva se "skrivena esencija" buddha. nauku o besmrtnosti Buddh
- (kineski benmen, japanski hommon ..) - posljednjih 14 poglavlja sutra u do-ryh, prema dva dijela podjele Lotos Sutre, usvojen u školama Tiantai-Tsung (Tendai-shu), Ničiren i njihove grane, otkriva se "skrivena esencija" buddha. nauku o besmrtnosti Buddh