BAYTS

BAYTS
BATES (Bates) Henry Walter (1828-1892), engleski prirodoslovac. Njegovi radovi na NATURAL SELECTION i MIMICRII podržali su teoriju evolucije Charlesa Darwina. Proveo je 11 godina (1848-59), putujući Amazonom i prikupljao više od 8.000 prethodno nepoznatih vrsta insekata. Njegovi su dojmovi opisani u knjizi "Naturalist on the Amazon River" (1863).

BATES (Bates) Henry Walter (1828-1892), engleski prirodoslovac. Njegovi radovi na NATURAL SELECTION i MIMICRII podržali su teoriju evolucije Charlesa Darwina. Proveo je 11 godina (1848-59), putujući Amazonom i prikupljao više od 8.000 prethodno nepoznatih vrsta insekata. Njegovi su dojmovi opisani u knjizi "Naturalist on the Amazon River" (1863). Znanstveni i tehnički enciklopedijski rječnik.