Bhadrayaniya

Bhadrayaniya
(Sanskrt, u tradiciji Buda „one u- slijediti put acarya Bhadra je polaznika.”.) - podshkola Pudgalavada, formirana cca. 150 godina prije Krista. e. B. značajno je dopunio Abhidharma-pitaku majčine škole vatsiputriya zbog uvođenja novih sekcija. Sljedbenici B. uživali su poseban utjecaj u Nasiku, Kankheri i Bombayu.
(sanskrt, u tradiciji Buda „one u- slijediti put acarya Bhadra je polaznika.”.) - podshkola Pudgalavada, formirana cca. 150 godina prije Krista. e. B. značajno je dopunio Abhidharma-pitaku majčine škole vatsiputriya zbog uvođenja novih sekcija. Sljedbenici B. uživali su poseban utjecaj u Nasiku, Kankheri i Bombayu. Ovdje u 2. stoljeću. br. e. za njih su osnovani samostani, kojima su dobili potpuni potporu vladara dinastije Satavahan. - L. R. Furtseva

Budizam. Rječnik. - M .: Republika. N. L. Zhukovskaja, V. I. Kornev. 1992.