Bhavaviveka, Bhave

Bhavaviveka, Bhave
- (6 In.) - istaknutog Hindu-Buddha. mislilac, sljedbenik Nagarjune i utemeljitelj svatantrika-madhyamika - podskupine filozofije Mahayana. B. je izazvao apopatiku tehniku ​​Buddhapalitas, što je dovelo do razdora među madhyamikas. Odbijajući mogućnost sa
- (6 in.) - istaknutog Hindu-Buddha. mislilac, sljedbenik Nagarjune i utemeljitelj svatantrika-madhyamika - podskupine filozofije Mahayana. B. je izazvao apopatiku tehniku ​​Buddhapalitas, što je dovelo do razdora među madhyamikas. Odbijajući mogućnost sa