Buda i običan čovjek - bit a

Buda i običan čovjek - bit a
- Doktrinarni stav budizma (mahayana), navodeći bitne identitet Buddhe i svih drugih živih bića .. Različiti argumenti temelje na sustavu prepoznavanja Bude u „dharma tijela”, jedinog pravog stvarnosti, neka univerzalna tvar (apsolutna) koja prožima sva ž
- doktrinarni stav budizma (mahayana), navodeći bitne identitet Buddhe i svih drugih živih bića .. Različiti argumenti temelje na sustavu prepoznavanja Bude u „dharma tijela”, jedinog pravog stvarnosti, neka univerzalna tvar (apsolutna) koja prožima sva ž