Buda i običan čovjek, jedan entitet

Buda i običan čovjek, jedan entitet
- Doktrinarni položaj Mahayana budizma {), navodeći bitne identitet Buddhe i svih drugih živih bića .. Različiti argumenti temelje na sustavu prepoznavanja Bude u „dharma tijela”, jedinog pravog stvarnosti, neka univerzalna tvar (apsolutna) koja prožima s
- doktrinarni položaj Mahayana budizma {), navodeći bitne identitet Buddhe i svih drugih živih bića .. Različiti argumenti temelje na sustavu prepoznavanja Bude u „dharma tijela”, jedinog pravog stvarnosti, neka univerzalna tvar (apsolutna) koja prožima s