Budisti svijeta

Budisti svijeta
- Tiskani organ azijske budističke konferencije za mir. Postavljanje ciljeva: promicanje razvoja buddha. poučavanje; pokriti aktivnosti sjedišta i nat. centri; objavljivati ​​materijale kongresa i konferencija; otkrivaju osnove Buddhe. poučavanje; da ih u
- tiskani organ azijske budističke konferencije za mir. Postavljanje ciljeva: promicanje razvoja buddha. poučavanje; pokriti aktivnosti sjedišta i nat. centri; objavljivati ​​materijale kongresa i konferencija; otkrivaju osnove Buddhe. poučavanje; da ih u