Carnegie

Carnegie
( "Carnegie") magnetskih Jedra (brigantine), građena u SAD-u 1909. dislokacija 568 t. Od 1909. do 1921. na "K." geomagnetska promatranja provedena su u Atlantskom, Pacifikskom i Indijskom oceanu. Godine 1928-29. Provedene su oceanografske studije u Tihom oceanu. Ubili su u studenom 1929. u blizini otoka Samoa.
( "Carnegie") magnetskih Jedra (brigantine), građena u SAD-u 1909. dislokacija 568 t. Od 1909. do 1921. na "K." geomagnetska promatranja provedena su u Atlantskom, Pacifikskom i Indijskom oceanu. Godine 1928-29. Provedene su oceanografske studije u Tihom oceanu. Ubili su u studenom 1929. u blizini otoka Samoa.

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.