Zakon o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku
Dio zakona kojim se uređuje postupak suđenja i rješavanja predmeta građanskih predmeta od strane suda, koji uključuje rad sudova, izvršitelja i svih sudionika u postupku. Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.
dio zakona kojim se uređuje postupak suđenja i rješavanja predmeta građanskih predmeta od strane suda, koji uključuje rad sudova, izvršitelja i svih sudionika u postupku.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.