Koagulacije (Zvučnik.)

Koagulacije (Zvučnik.)
Koagulacija akustična, konvergencija i konsolidacija procesa suspendirane u plinu ili tekućih sitnih krutih čestica, kapljica tekućine i mjehurića plina pod utjecajem zvučnih valova. Kad se šum val širi, pojavljuju se sile, pod djelovanjem koje se čestice približavaju jedna drugoj, što olakšava njihovu koalescenciju.
Koagulacija akustična, konvergencija i konsolidacija procesa suspendirane u plinu ili tekućih sitnih krutih čestica, kapljica tekućine i mjehurića plina pod utjecajem zvučnih valova. Kad se šum val širi, pojavljuju se sile, pod djelovanjem koje se čestice približavaju jedna drugoj, što olakšava njihovu koalescenciju. Kada se koagulacija mjehurića plina u tekućinu, potpuna fuziju s uništavanjem njihovih granica odvajajući ih, tako da u ovom slučaju postoji dublja faza procesa - ultrazvučni kompaktni. K. se koristi za pročišćavanje zraka iz industrijskih para, kako bi se istaložio magle, da se degasificiraju tekućine, osobito metalne taline.


Lit. : Bergman L., Ultrazvuk i njegova primjena u znanosti i tehnologiji, trans. s njim. , M., 1956; Tsetlin VM, akustična koagulacija aerosola i njezine tehničke primjene, 1957.

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.