Trošarina

Trošarina
(Trošarina) skup ili porez na određene robe, kao što su alkoholna pića ili duhanskih proizvoda koji se proizvode i prodaju u Velikoj Britaniji, za razliku od carine ( cm .: carinska tarifa (carinska tarifa), koja podliježe uvozu, trošarina i carine oshliny posvetiti Carinske (odbora carine i trošarine) Poslovni objašnjenjima Rječnik - M: .
(trošarina) skup ili porez na određene robe, kao što su alkoholna pića ili duhanskih proizvoda koji se proizvode i prodaju u Velikoj Britaniji, za razliku od carine ( cm .: carinska tarifa (carinska tarifa), koja podliježe uvozu, trošarina i carine oshliny posvetiti Carinske (odbora carine i trošarine)

Poslovni objašnjenjima Rječnik - M: ... "INFRA-M" Izdavaštvo "cijeli svijet" Graham Betts Barry Brayndli, S. Williams. ., itd ukupna revizija: d e n Osadchaya IM 1998.

-