TERAPIJA TOPLINE

TERAPIJA TOPLINE
Izmjena topline (konvektivna ili blistava) između površine TV-a. tijelo i okoliš. Intenzitet T. karakterizira koeficijent. T, jednaka količini prenesenog topline po jedinici vremena kroz jedinicu površine TV-a. Tijelo s razlikom u tempo-p između površine i medija od 1 K. Prirodna znanost. Enciklopedijski rječnik.

izmjena topline (konvektivna ili blistava) između površine TV-a. tijelo i okoliš. Intenzitet T. karakterizira koeficijent. T, jednaka količini prenesenog topline po jedinici vremena kroz jedinicu površine TV-a. Tijelo s razlikom u tempo-p između površine i medija od 1 K.

Prirodna znanost. Enciklopedijski rječnik.