ćE posjedovati strašnu ropstvo

ćE posjedovati strašnu ropstvo
Prosj. To je neobično ... ga da hoda na mala komada parketa, ne mogu ga ni sjediti, niti stajati u sobama, trostruko a ne stanovanje, a ljudi paradira ... začepljen mu u svojoj kući, naišli na njega govoreći: „Njegova volja je strašno ropstvo „ . P. I. Melnikov. Krasilnikovi. 1. Ruska misao i govor. Svoje i druge.

Prosj. To je neobično ... ga da hoda na mala komada parketa, ne mogu ga ni sjediti, niti stajati u sobama, trostruko a ne stanovanje, a ljudi paradira ... začepljen mu u svojoj kući, naišli na njega govoreći: „Njegova volja je strašno ropstvo „. P. I. Melnikov. Krasilnikovi. 1.

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.