Institut za metalurgiju nazvana AA Baikov (IMET RAS)

Institut za metalurgiju nazvana AA Baikov (IMET RAS)
Institut nazvana A. metalurgija A. Baikov (IMET RAS) (Leninsky Prospect, 49). Stvorena je 1938., od 1948. godine u ime AA Baykov. Razvoj novih tehnologija za metaluršku proizvodnju, nove metalne materijale i metode njihove obrade. Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija.

Institut nazvana A. metalurgija A. Baikov (IMET RAS) (Leninsky Prospect, 49). Stvorena je 1938., od 1948. godine u ime AA Baykov. Razvoj novih tehnologija za metaluršku proizvodnju, nove metalne materijale i metode njihove obrade.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.