Institut za metalurgiju nazvana AA Baikov

Institut za metalurgiju nazvana AA Baikov
IMET RAS (Leninsky Prospect, 49). Stvorena je 1938., od 1948. godine u ime AA Baykov. Razvoj novih tehnologija za metaluršku proizvodnju, nove metalne materijale i metode njihove obrade. Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.

IMET RAS (Leninsky Prospect, 49). Stvorena je 1938., od 1948. godine u ime AA Baykov. Razvoj novih tehnologija za metaluršku proizvodnju, nove metalne materijale i metode njihove obrade.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.