Institut za mikrobiologiju

Institut za mikrobiologiju
INMI RAS (Avenue 60 godina listopada, 7, zgrada 2), osnovan je 1934. godine na temelju mikrobiološkog laboratorija SSSR Academy, organiziran 1930. godine u Lenjingradu. Temeljna istraživanja na izolaciju, morfoloških i funkcionalnih karakteristika, taksonomije i razvoj mikroorganizama, pojašnjavajući svoju ulogu u biogeokemijskim ciklusa, globalne klimatske promjene, podrijetlu i evoluciji biosfere.

INMI RAS (Avenue 60 godina listopada, 7, zgrada 2), osnovan je 1934. godine na temelju mikrobiološkog laboratorija SSSR Academy, organiziran 1930. godine u Lenjingradu. Temeljna istraživanja na izolaciju, morfoloških i funkcionalnih karakteristika, taksonomije i razvoj mikroorganizama, pojašnjavajući svoju ulogu u biogeokemijskim ciklusa, globalne klimatske promjene, podrijetlu i evoluciji biosfere.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.