Engelhardt Zavod za molekularnu biologiju

Engelhardt Zavod za molekularnu biologiju
(Vavilovska ulica, 32). Organizirano 1959. godine kao Institut za radijacijsku i fizikalno-kemijskih biologiju (sadašnjim imenom od 1965. godine, nosi ime organizatora i prvi direktor Engelhardt). Istražuje se molekularna osnova prijenosa i realizacije nasljednih informacija. Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga.

(Vavilovska ulica, 32). Organizirano 1959. godine kao Institut za radijacijsku i fizikalno-kemijskih biologiju (sadašnjim imenom od 1965. godine, nosi ime organizatora i prvi direktor Engelhardt). Istražuje se molekularna osnova prijenosa i realizacije nasljednih informacija.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.