Institut za Organoelement spojeva pod nazivom Nesmeyanov

Institut za Organoelement spojeva pod nazivom Nesmeyanov
INEOS (ulica Vavilov-, 28). Osnovan 1954. godine, nosi ime AN ​​Nesmeyanov. Istraživanje strukture i svojstava organoelementnih spojeva, razvoj metoda njihove sinteze itd. Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.

INEOS (ulica Vavilov-, 28). Osnovan 1954. godine, nosi ime AN ​​Nesmeyanov. Istraživanje strukture i svojstava organoelementnih spojeva, razvoj metoda njihove sinteze itd.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.