Zavod za farmakologiju ovnova

Zavod za farmakologiju ovnova
Zavod za farmakologiju ovnova (Baltičke ulica, 8). Osnovan 1952. godine, ovaj naziv od 1968. Među organizatorima Instituta akademik VV Zakusov (direktor 1952-1979), NK Kochetkov, SE Severin. Istraživanja i studija na pronalaženje farmakološki aktivnih tvari koje utječu na živčani i mentalne funkcije čovjeka, srčane aktivnosti et al.

Zavod za farmakologiju ovnova (Baltičke ulica, 8). Osnovan 1952. godine, ovaj naziv od 1968. Među organizatorima Instituta akademik VV Zakusov (direktor 1952-1979), NK Kochetkov, SE Severin. Istraživanja i studija na pronalaženje farmakološki aktivnih tvari koje utječu na živčani i mentalne funkcije čovjeka, srčane aktivnosti et al., Kao i proučavanje odnosa kemijska struktura i farmakološkog djelovanja biološki aktivnih tvari.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.