Institut države i prava

Institut države i prava
IGPAN (Znamenka, 10). Stvorena je 1925. na temelju Odsjeka za sovjetsku izgradnju Komunističke akademije (do 1959. - Zavod za sovjetsku izgradnju). Od 1936. godine u sustavu Akademije znanosti SSSR-a (RAS). Istražuje probleme državno-pravnog modernog društva, teoretski pitanja države i prava, povijesti političke teorije, teorije i prakse izgradnje pravne države uređeno.

IGPAN (Znamenka, 10). Stvorena je 1925. na temelju Odsjeka za sovjetsku izgradnju Komunističke akademije (do 1959. - Zavod za sovjetsku izgradnju). Od 1936. godine u sustavu Akademije znanosti SSSR-a (RAS). Istražuje probleme državno-pravnog modernog društva, teoretski pitanja države i prava, povijesti političke teorije, teorije i prakse izgradnje pravne države uređeno.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.