Međunarodni sustav jedinica

Međunarodni sustav jedinica
(SI jedinica) Međunarodni Jedinice metrički sustav koji se koristi u znanstvenim i - u sve rastućem skali - za komercijalne svrhe. Temelji se na sedam osnovnih jedinica: metar, kilogram, drugi, amper, kelvin, candela i mol. Derivativne jedinice s posebnim nazivima uključuju hertz (frekvenciju), joule (energiju), volti (snage) i vat (energija).
(SI jedinica) Međunarodni Jedinice metrički sustav koji se koristi u znanstvenim i - u sve rastućem skali - za komercijalne svrhe. Temelji se na sedam osnovnih jedinica: metar, kilogram, drugi, amper, kelvin, candela i mol. Derivativne jedinice s posebnim nazivima uključuju hertz (frekvenciju), joule (energiju), volti (snage) i vat (energija). Oni se koriste u kombinaciji sa standardnim skupom čimbenika, uključujući Chento (× 100) funti (× 1000), rujan (× 1/100) i Milli (× 1/1000).

Posao. Eksplanatorni rječnik. - M .: "INFRA-M", Izdavačka kuća "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams i dr. Općenito: DE. br. Osadchaya IM. 1998.