Ipatiev trake

Ipatiev trake
Ipatyevsky trake proteže paralelno Stari trg, između ulica Ilyinke i Varvarka Ime je dobio XIX u (.. prethodno nazvao Stroganovsky) od crkve sv Hypatius (poznat iz XV c) u XVII u traku u radionici bio je slikar SF Ushakova, koji je odobren u 1673. kamenim komora (12 d; .... Ushakova članak komora) komorni Borowski.

Ipatyevsky trake proteže paralelno Stari trg, između ulica Ilyinke i Varvarka Ime je dobio XIX u (.. prethodno nazvao Stroganovsky) od crkve sv Hypatius (poznat iz XV c) u XVII u traku u radionici bio je slikar SF Ushakova, koji je odobren u 1673. kamenim komora (12 d; .... Ushakova članak komora) komorni Borowski. poljoprivredna gospodarstva premještena su u dvorište 12 1968. godine iz koridora Jushkov (Nikolsky). lstva nove zgrade Državnog odbora CPSU zgrade pretvorena u traku zatvoren driveways

-

Moskva enciklopedijski Reference - M. <- 1!>: .. Veliki ruski Enciklopedija 1992.