Isidora

Isidora
(Godina rođenja nepoznato - umro oko 1462) , mitropolit cijele Rusije. Bio je hegumen bizantinskog samostana, po podrijetlu grčki ili bugarski. U 1437. patrijarh Carigrada Josipa I. zaređen u gradskom Ruske Crkve, oslanjajući se na činjenicu da će AI aktivno traže jedinstvo Katoličke i Pravoslavne crkve, i na taj način doprinijeti borbi protiv Bizanta i Rima protiv turske agresije.
(godina rođenja nepoznato - umro oko 1462) , mitropolit cijele Rusije. Bio je hegumen bizantinskog samostana, po podrijetlu grčki ili bugarski. U 1437. patrijarh Carigrada Josipa I. zaređen u gradskom Ruske Crkve, oslanjajući se na činjenicu da će AI aktivno traže jedinstvo Katoličke i Pravoslavne crkve, i na taj način doprinijeti borbi protiv Bizanta i Rima protiv turske agresije. Tijekom Vijeća Firence 1439. godine, inzistično sam obranio sindikat, ali sam se susreo s otporom jedine svjetovne predstavnice Rusije - Tverove veleposlanice Thomas. Ruski su knezovi odbili vezu; I. bio je zatvoren. Godine 1441. pobjegao je u Italiju; bio je kardinal Katoličke crkve. Lit. : Ramm B. Ya., Papatija i Rus u X-XV stoljeću. , M.-L. , 1959; Zima E., Papina i carstva, trans. s njim. , Moskva, 1964.

Velika sovjetska enciklopedija. - M .: Sovjetska enciklopedija. 1969-1978.