Jaeger Pond

Jaeger Pond
Na istoku Moskve, na jugoistoku Sokolniki PKiO, na ulici Bolshoy Ostroumovskaya. Nalazi se u bivšem naselju kraljevskih čuvara (odakle ime). Površina 1, 8 hektara. Prosječna dubina je 2 m. Hrana se isporučuje iz površinske vode i iz vodoopskrbe. Banke su pojačane armiranobetonskim pločama. Koristi se za odmor.

na istoku Moskve, na jugoistoku Sokolniki PKiO, na ulici Bolshoy Ostroumovskaya. Nalazi se u bivšem naselju kraljevskih čuvara (odakle ime). Površina 1, 8 hektara. Prosječna dubina je 2 m. Hrana se isporučuje iz površinske vode i iz vodoopskrbe. Banke su pojačane armiranobetonskim pločama. Koristi se za odmor.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.