Joasaph II

Joasaph II
(? -1672), Patrijarh Moskve i cijele Rusije s 1667. dostavljen patrijarhalnog prijestolje poslije osude na crkvenog odbora i uklanjanje patrijarha Nikona. Godine 1667. izdavao je stare vjernike. On je zaštitio prosvjetiteljske aktivnosti u Moskvi imigranata iz Grčke, Bjelorusije i Ukrajine. Potaknuta misionarska aktivnost u Sibiru.

(? -1672), patrijarh Moskve i cijele Rusije s 1667. dostavljen patrijarhalnog prijestolje poslije osude na crkvenog odbora i uklanjanje patrijarha Nikona. Godine 1667. izdavao je stare vjernike. On je zaštitio prosvjetiteljske aktivnosti u Moskvi imigranata iz Grčke, Bjelorusije i Ukrajine. Potaknuta misionarska aktivnost u Sibiru.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.