Kalitnikovskaya groblje

Kalitnikovskaya groblje
Kalitnikovskaya groblje (Velika Kalitnikovskaya staza 11), u jugo-istočno od Moskve. Moderno područje je oko 19 hektara. Osnovan u vrijeme kuge u 1771. na ime lokaliteta Kalitniki da je Veliki knez Ivan sam Kalita odobren Krutitskoye. U 1834-38 je izgrađena crkva Gospe „Radost svima koji Sorrow”, ukrašena impresivnim toskanski trijemovima i prestalo kupola rotonda (možda arhitekt NI Kozlovsky); 1868.

Kalitnikovskaya groblje (Velika Kalitnikovskaya staza 11), u jugo-istočno od Moskve. Moderno područje je oko 19 hektara. Osnovan u vrijeme kuge u 1771. na ime lokaliteta Kalitniki da je Veliki knez Ivan sam Kalita odobren Krutitskoye. U 1834-38 je izgrađena crkva Gospe „Radost svima koji Sorrow”, ukrašena impresivnim toskanski trijemovima i prestalo kupola rotonda (možda arhitekt NI Kozlovsky); 1868. sagrađen je zvonik, 1881. - sakristija. Na groblju su grobovi Kalitnikovskaya arhitekt AG Grigoriev Igor Bogomolov, umjetnik R. Falk, glumica ED Turchaninova Metropolitan Renovationists A. Vvedensky, junak pilot SSSR AB Masterkova ,

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.