Kanatchikovo

Kanatchikovo
Područje na jugu Moskve, između redaka Okružnog željeznice i Paveletsky smjeru Moskva željeznica. Susjedni na sjeveru s Danilovkom, na jugu s kotlovima, na jugozapadu s Cheryomushkasom. Sredinom devetnaestog stoljeća. posjedovanje trgovca Kanatchikov. Godine 1894. na inicijativu davanja Kanatchikovo gradonačelnik Nikolai Alexeyev na privatne donacije za otvaranje psihijatrijsku bolnicu u kojoj je ime „Kanatchikov Dacha” je prebačen u Moskvi razgovorni svakodnevni život (vidi.

područje na jugu Moskve, između redaka Okružnog željeznice i Paveletsky smjeru Moskva željeznica. Susjedni na sjeveru s Danilovkom, na jugu s kotlovima, na jugozapadu s Cheryomushkasom. Sredinom devetnaestog stoljeća. posjedovanje trgovca Kanatchikov. Godine 1894. na inicijativu davanja Kanatchikovo gradonačelnik Nikolai Alexeyev na privatne donacije za otvaranje psihijatrijsku bolnicu u kojoj je ime „Kanatchikov Dacha” je prebačen u Moskvi razgovorni svakodnevni život (vidi. Psihijatrijskoj bolnici № 1 nazvan po NA Alekseev). Ime je sačuvano u ime postaje Male Prsten Moskovske željeznice.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.