Kapotnya

Kapotnya
Kapotnya u jugo-istočno od Moskve, na lijevoj obali rijeke Moskva, u susjedstvu Ring Road. Ime - od nekadašnjeg sela, poznato od početka 17. stoljeća. Do kraja XVIII stoljeća. posjedovanje samostana Sv. Nikole. Od 1954. radno mjesto rafinerije nafte. Od 1960. u gradu Moskvi. U 60-70-im godinama. Obnovljena selo (autori projekta - arhitekti Stepanov, YS Bochkov, AM Pušenje, NY Grigorieva, inženjer ND Borunova), sagrađena palača kulture sa 800 sjedećih mjesta, shopping i društvenog centra , Glavne

Kapotnya u jugo-istočno od Moskve, na lijevoj obali rijeke Moskva, u susjedstvu Ring Road. Ime - od nekadašnjeg sela, poznato od početka 17. stoljeća. Do kraja XVIII stoljeća. posjedovanje samostana Sv. Nikole. Od 1954. radno mjesto rafinerije nafte. Od 1960. u gradu Moskvi. U 60-70-im godinama. Obnovljena selo (autori projekta - arhitekti Stepanov, YS Bochkov, AM Pušenje, NY Grigorieva, inženjer ND Borunova), sagrađena palača kulture sa 800 sjedećih mjesta, shopping i društvenog centra , Glavne ulice: 1. i 2. glavna ulica Kapotnensky.

Moskva. Enciklopedijska referentna knjiga. - M .: Velika ruska enciklopedija. 1992.