Karamyshevskaya hidro

Karamyshevskaya hidro
Karamyshevskaya hidro nalazi se na rijeci Moskvi, u okrugu Silver bora izgrađen 1937. Kao dio vodovoda :. pumpanje betona brane sa 5 raspona, zatvoreno vratima od čelika, hidroelektrane, pomorskom blokadom (nalazi se na kanal, rectifiable zavoju rijeke, koji je smanjen za 8 km dužina broda . Napredak u tom području) Voditelj Dam (6 m) omogućuje pristup brodove s velikom nacrtu Moskvi kanala u Moskvi rijeci - Moskva enciklopedijski Reference - M.

Karamyshevskaya hidro nalazi se na rijeci Moskvi, u okrugu Silver bora izgrađen 1937. Kao dio vodovoda :. pumpanje betona brane sa 5 raspona, zatvoreno vratima od čelika, hidroelektrane, pomorskom blokadom (nalazi se na kanal, rectifiable zavoju rijeke, koji je smanjen za 8 km dužina broda . Napredak u tom području) Voditelj Dam (6 m) omogućuje pristup brodove s velikom nacrtu Moskvi kanala u Moskvi rijeci

-

Moskva enciklopedijski Reference - M. <- 1!> ..: Velika ruska enciklopedija 1992.