Polis Teretni

Polis Teretni
Polica osiguranja koja pokriva osiguranje od šteta uzrokovanih gubitkom tereta. Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.
polica osiguranja koja pokriva osiguranje od šteta uzrokovanih gubitkom tereta.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.