Smanjenje osoblja

Smanjenje osoblja
Vidi. Smanjenje broja ili osoblja zaposlenika Rječnik poslovnih pojmova. Akademik. pv. 2001.
Vidi. Smanjenje broja ili osoblja zaposlenika

Rječnik poslovnih pojmova. Akademik. pv. 2001.