{Odvijati pred kim.} { Na tepihu {kome je ... Što se širi {prije koga} {. Pokriti {kome}?

{Odvijati pred kim.} { Na tepihu {kome je ... Što se širi {prije koga} {. Pokriti {kome}?
( Inosk .) - molim vas, dodvoravanje (kao i cesta za savijanje položiti kome za više udobnosti) Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi.

( inosk .) - molim vas, dodvoravanje (kao i cesta za savijanje položiti kome za više udobnosti)

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.