Baciti u vodu (novca)

Baciti u vodu (novca)
Inokulum. : troši bez koristi Prosj. ja sam bila tako loša novac koji im ne bi dao u ovom trenutku i dobrog čovjeka u potrebi, a ovdje (platiti za zlikovca) - baciti u vodu! Dal. Bacchus Sidorov Chaykin. 8. Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija.

inokulum. : troši bez koristi Prosj. ja sam bila tako loša novac koji im ne bi dao u ovom trenutku i dobrog čovjeka u potrebi, a ovdje (platiti za zlikovca) - baciti u vodu! Dal. Bacchus Sidorov Chaykin. 8.

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.