Way Critical

Way Critical
Lanac najvećeg trajanja operacija u mrežnom planiranju. Duljina kritičnog puta određuje trajanje projekta. Odgode na kritičnom putu dovode do povećanja ukupnog vremena rada. Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.
lanac najvećeg trajanja operacija u mrežnom planiranju. Duljina kritičnog puta određuje trajanje projekta. Odgode na kritičnom putu dovode do povećanja ukupnog vremena rada.

Rječnik pojmova poslovanja. Akademik. pv. 2001.