Zviždanje u džepovima

Zviždanje u džepovima
( Moniker ) - o praznom džepu "Vjetar zviždi kroz posude" Cf. Cijela pješačka osoba govorila je o gladi i zviždanje u džepovima . Druzhinin. Nove turističke bilješke. 7. Vidi također zviždati u šaci. Pogledajte fistula. Pogledajte slika. Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije.

( moniker ) - o praznom džepu "Vjetar zviždi kroz posude" Cf. Cijela pješačka osoba govorila je o gladi i zviždanje u džepovima . Druzhinin. Nove turističke bilješke. 7. Vidi također zviždati u šaci. Pogledajte fistula. Pogledajte slika.

Ruska misao i govor. Svoje i druge. Iskustvo ruske frazeologije. Zbirka figurativnih riječi i alegorija. TT 1-2. Pješačke i točne riječi. Zbirka ruskih i stranih citati, poslovice, izreke, poslovice i izraza pojedinih riječi. St. Petersburg. , tip. Ak. Znanosti. , MI Mikhelson. 1896-1912.